Informace o nás

O FIRMĚ :

Společnost CZ ROLLIN s.r.o byla založena 29. listopadu 2006. Vznikla jako nástupce výrobního a dodavatelského programu společnosti JR TRADE, která od roku 1999 podnikala v oboru výroby plastových dopravníkových válečků ( PDV ) a aplikace technických plastů. V polovině roku 2007 bylo navýšeno základní jmění firmy a současně do ní vstoupil 51% podílem nový partner KOOL Trading s.r.o. Činnost firmy se tak rozšířila i o servis pásových dopravníků.

Základním produktem firmy však stále zůstává Plastový dopravníkový váleček ROLLIN, který si firma mimo jiné chrání prostřednictvím Užitného vzoru zapsaného u Českého patentového úřadu. Zásadním rysem nového typu válečku je konstrukce nových vík konického tvaru s labyrintovým těsněním. Konický tvar víka vylučuje uvíznutí materiálu mezi stolicí dopravníku a víkem. Tato skutečnost bývá nejčastější příčinou poruchy točivosti válečků se standardními víky a jejich následného prodření. Labyrintové těsnění zlepšuje utěsnění vnitřního prostoru válečku a současně i jeho točivost.

Váleček má oproti ocelovým válečkům několik výhod :
 • bezpečný chod (v případě zastavení nepoškodí prodřené tělo válečku dopravníkový pás)
 • nižší hmotnost (s ní souvisí snadnější manipulace při výměně a nižší zatížení dopravníku)
 • nižší hlučnost (oceňovaná zejména provozovnami v blízkosti lidských obydlí)
 • delší životnost na exponovaných místech
 • krádeživzdornost (vzhledem k použitému materiálu je vyloučeno jeho odevzdání do sběrných surovin)

Kromě klasických plastových dopravníkových válečků ROLLIN vyrábí společnost také spodní diskové válečky s polyuretanovými vodícími kotouči, které brání nežádoucímu pohybu pásu na dopravníku a nahrazují tak strážní válečky.

Společnost CZ ROLLIN s.r.o. také aplikuje technické plasty na bázi polyuretanu přímo do provozu. Jedná se zejména o stěráky dopravníkových pasů, vykládání dopadových ploch, přesypů a nástřiky potrubí pro odsávání prachu.

 


POLITIKA SPOLEČNOSTI :

Dobré jméno společnosti je podloženo cílevědomou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání s obchodními partnery. Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se snaží neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení jakosti (QMS) :
 • plnění požadavků a přání zákazníků - spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • poskytování služeb a práce zákazníkům v nejvyšší kvalitě
 • vystupování pracovníků společnosti - pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce
 • posilování tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace
 • vytváření příznivých pracovních podmínek pro své pracovníky - pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí
Oblast systému environmentálního managementu (EMS) :
 • plánovité zlepšování svého environmentálního profilu při zachování a rozvíjení podnikatelských aktivit
 • udržení podmínek zdravého prostředí, plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí
 • předcházení vzniku příčin možného poškození životního prostředí
 • postupná snaha orientovat se na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • otevřená a vstřícná komunikace s veřejností a zainteresovanými stranami a poskytnutí pravdivých informací o dopadech své činnosti na životní prostředí

V Praze 1.1.2007

Jakub Herman

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.